Bükkábrányért Egyesület

05.04.2019

Vedúci partner malého projektu:   Bükkábrányért Egyesület

Partner malého projektu:               Gréckokatolícka cirkev farnosť Streda nad Bodrogom

Názov projektu:      

Tematické detské tábory a výmenné programy pozdĺž hraníc  

Akronym: 

YOUTH CAMP

Kód výzvy:

SKHU/1801

Prioritná os 1: 

Príroda a kultúra

Špecifický cieľ:

1.1 Zvýšiť atraktivitu pohraničnej oblasti

Kód projektu:  

SKHU/1801/1.1/019

Celkový rozpočet projektu:

58 351,20 €

Rozpočet ERDF:

49 598,52 €

Začiatok projektu: 

1. jún 2019

Koniec projektu:

31. máj 2020

Odkaz: https://www.facebook.com/1377947615697493/posts/1953176011507981/


   
Hlavným cieľom projektu je zvýšiť atraktívnosť pohraničnej oblasti, lepšie využívať jej prírodné a kultúrne bohatstvo, zvýšiť počet mladých ľudí, ktorí navštevujú región. Ďalším cieľom je, aby deti a mladí ľudia lepšie spoznali prírodné  a kultúrne hodnoty, tradície zúčastnených regiónov (Borsod-Abaúj-Zemplén a Košice). Osady a ich okolie majú veľa atrakcií a kultúrnych tradícií, ako sú prírodné atrakcie národného parku Bükk; zvieratá a rastliny; 7 miliónov rokov staré močiarne cyprišteky; Národnú prírodnú rezerváciu Tajba, v ktorej na úpätí  Stredy nad Bodrogom sa nachádzajú vzácne močiarne živočíchy; hrady, zámky atď. Za týmto účelom sme sa  rozhodli v lokalitách v prihraničnom regióne Bükkábrányi (HU) a  v Strede nad Bodrogom  (SK) usporiadať na túto  tému detské tábory  so zameraním na miestnu kultúru a hodnoty  a tiež  realizovať rozvoj potrebnej infraštruktúry. V rámci tábora plánujeme účasť celkovo 20 - 20 detí.  Tábory budú organizované tak, aby sa na jednej aj druhej strane hranice zúčastnili tábora ako Slováci  tak aj maďarské deti, a tak budú mať príležitosť spoznať  navzájom svoju kultúru.
V rámci projektu, v Bükkábrányi združenie za Bükkábrány vystavia v  záhrade obnoveného  sedliackého domu,  ktorý má vo svojom vlastníctve  3 drevené chatky, vybavené modernou kúpeľňou, elektrinou, ktoré  umožnia súčasné ubytovanie   viac než 24 detí.
Na slovenskej strane Gréckokatolícka cirkev so súdlom v Strede nad Bodrogom  vo Viničkách obnoví mládežnícky tábor : v dvoch zrubových chatkách sa vymenia dvere, ako aj  podlahová krytina.
Rekonštrukcia prispeje k zvýšeniu počtu návštevníkov v dotknutých regiónoch, pretože infraštruktúra bude po ukončení projektu dostupná školským skupinám, rodinám a církevným skupinám. 


Pilotná výzva

Otvorená výzva

III. Výzva