Hidasnémeti Község Önkormányzata

26.02.2020

Vedúci Partner: Hidasnémeti Község Önkormányzata

Partner:             Obec Milhosť

Názov projektu:

Krásy vodného a jazdeckého sveta pozdĺž rieky Hornád

Akronym: 

Ride&River

Kód výzvy:

SKHU/1901

Prioritná os 1: 

Príroda a kultúra

Špecifický cieľ:

1.1 Zvýšiť atraktivitu pohraničnej oblasti

Kód projektu:  

FMP-E/1901/1.1/010

Celkový rozpočet projektu:

58 219,70 €

Rozpočet ERDF:

49 486,75 €

Začiatok projektu: 

1. február 2020

Koniec projektu:

1. október 2020

Odkaz: 

https://www.obecmilhost.eu/milhostska-podkova---r-2021-a157-277

Hlavným  cieľom projektu „Krásy vodného a jazdeckého sveta pozdĺž rieky Hornád“ je posilnenie cezhraničnej spolupráce v oblasti športového a kultúrneho cestovného ruchu medzi partnerskými obcami.

V rámci realizácie projektu dôjde k obstaraniu potrebných zariadení a vybavenia za účelom skvalitnenia  kultúrneho zážitku a rozšírenia poskytovaných atrakcii pre návštevníkov.

Hlavným výstupom projektu je zrealizované dvojdňové, športovo-kultúrne podujatie na území obce Milhosť a Hidasnémeti.

Realizáciou 2-dňového spoločného programu dôjde k vytvoreniu širšej ponuky pre turistov, ale aj miestnych obyvateľov.  Spojením súťaže dvojzáprahových koní, vodáckych aktivít na rieke Hornád v sprievode s ochutnávkou miestnej gastronómie, kultúrnych  vystúpení a realizácie tvorivých dielní pre deti, dôjde k vytvoreniu programu  pre širokú masu ľudí. Väčší sortiment ponúkaných služieb a atrakcií bude motivovať turistov zo širšieho okolia, aby navštívili cieľový región.  Za účelom zviditeľnenia podujatia  a oslovenia čo najväčšieho počtu turistov, bude prebiehať spoločná marketingová kampaň na oboch stranách hranice. 


Pilotná výzva

Otvorená výzva

III. Výzva

IV. Výzva