Mária Út Közhasznú Egyesület

18.11.2020

Vedúci partner malého projektu:   Mária Út Közhasznú Egyesület

Partner malého projektu:               OZ MEDVESALIA

Názov projektu:

Inovatívna propagácia - Hodnoty pohraničného regiónu

Akronym:

Inno-Cult

Kód výzvy:

SKHU/1901

Prioritná os 4:

Podpora cezhraničnej spolupráce orgánov verejnej správy a osôb žijúcich v pohraničnej oblasti

Špecifický cieľ:

4.1 Zlepšenie úrovne cezhraničnej medziinštitucionálnej spolupráce medzi občanmi

Kód projektu:  

FMP-E/1901/4.1/118

Celkový rozpočet projektu:

58 742,25 €

Rozpočet ERDF:

49 930,91 €

Začiatok projektu:

1. november 2020

Koniec projektu:

31. august 2021

Link: https://www.facebook.com/medvesalja/
V rámci projektu vyvíjame inovatívny program na šírenie vedomostí, ktorý hravým spôsobom odovzdá vedomostí, slúži na zoznámenie sa a prezentovanie kultúrnych hodnôt regiónu. Hra, bude vyvíjaná na webe, ako aj v aplikácii pre smartfóny, bude založená na známom princípe „Brainbox“.
V rámci projektu sa zaobstarajú nástroje a nehmotný majetok potrebný na implementáciu, uskutoční sa vývoj programov v oblasti IT, potom sa uskutoční propagačná činnosť a zorganizuje sa záverečná akcia, aby sa výsledky čo najviac rozšírili.
Aplikácia slúžiaca na zoznámenie a prezentáciu spoločných kultúrnych hodnôt regiónu, prispieva k vytváraniu a rozšíreniu sietí showroomov a realizátorov. Cezhraničná spolupráca medzi partnermi sa tak rozširuje a rozvíja sa na regionálnej úrovni medzi realizačnými partnermi, organizátormi kultúrneho dedičstva a organizáciami, ktoré používajú túto aplikáciu (občianska spoločnosť, vzdelávacie inštitúcie).
Poskytovatelia služieb tak získajú riešenie, ktoré samo o sebe sa neoplatí vyvíjať a udržiavať, ale pripojením sa k sieti je možné nákladovosť zefektívniť . Vďaka hre sa používatelia zoznámia s kultúrnym dedičstvom v danej oblasti a otvorí sa ich záujem o známe atrakcie, ciele. Údržba a ďalší vývoj vytvoria ďalšiu regionálnu spoluprácu medzi miestnymi sociálnymi aktérmi.Pilotná výzva

Otvorená výzva

III. Výzva