Obec Držkovce

03.11.2020

Vedúci partner malého projektu:     Obec Držkovce

Partner malého projektu:                 Bükkszék Község Önkormányzata                          

Názov projektu:

Zdravý životný štýl v 21.storočí

Akronym: 

Derbükk

Kód výzvy:

SKHU/1901

Prioritná os 1: 

Príroda a kultúra

Špecifický cieľ:

1.1 Zvýšiť atraktivitu pohraničnej oblasti

Kód projektu:  

FMP-E/1901/1.1/035

Celkový rozpočet projektu:

58 819,84 €

Rozpočet ERDF:

49 996,87 €

Začiatok projektu: 

1. jún 2020

Koniec projektu:

31. máj 2021

Link:

Interreg | Držkovce | Oficiálne stránky obce (obecdrzkovce.sk)

Všetka dokumentácia projektom dotknutých  obcí  sa  zameriava na rozvoj turizmu. Cieľom projektu je vytvorenie priestoru pre aktívny šport.  Veľmi dôležitým faktorom je, aby  si zúčastnení partneri  navzájom odovzdali skúsenosti v oblasti zdravého  životného štýlu.  V Držkovciach sa vybuduje  viacúčelové  multifunkčné ihrisko, ktoré sa bude dať využívať  na  aktívny  šport a využitie  voľného času.  Naše  multifunkčné ihrisko ponúka priestor pre  rôznorodé  športové podujatia  ako na regionálnej úrovni  tak aj na cezhraničnej. Vybudovaním  multifunkčného ihriska sa rozvíja infraštruktúra obce.  Bükkszék :  Považujeme za dôležité zdravotný turizmus, liečebný turizmus a spoločenský turizmus, o ktorých je veľký záujem  hlavne z dôvodu civilizačných chorôb 21. storočia.  Kulturálne  a gastro festivaly, rôzne športové podujatia sú výborným spôsobom na prezentáciu národného dedičstva pre širokú verejnosť a toto všetko v takom prostredí, kde  sa účastníci zregenerujú a zabavia. Pri  týchto vysokohodnotných podujatiach sa v nemalej miere prispieva  aj k pozitívnemu  vzhľadu národa a štátu a národnostnej identite. Pomocou projektu  sa nám podarí na  obidvoch miestach  aktivovať športu chtivých občanov. Počas športových podujatí  sa účastníci navzájom  spoznajú svoje hodnoty,  vytvorí sa silnejšie  puto medzi štátmi na úrovni samospráv  a občanov. Obe zúčastnené obce majú vysokú príťažlivosť a vytvorením tohto projektu sa bude zvyšovať ich navštevovanosť. Pilotná výzva

Otvorená výzva

III. Výzva

IV. Výzva