Bora 94 Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft.

23.07.2020

Vedúci partner malého projektu:   Bora 94 Borsod-Abaőj-Zemplén Megyei Fejlesztési

                                                               Ügynökség Nonprofit Kft.

Partner malého projektu: Mestské kultúrne stredisko Fiľakovo

Názov projektu:

RETOUR MISKOLC - FIĽAKOVO Čo je v kufri? Naše miestne kultúrne hodnoty

Akronym: 

REZOUR

Kód výzvy:

SKHU/1901

Prioritná os 1: 

Príroda a kultúra

Špecifický cieľ:

1.1 Zvýšiť atraktivitu pohraničnej oblasti

Kód projektu:  

FMP-E/1901/1.1/024

Celkový rozpočet projektu:

58 777,43 €                      

Rozpočet ERDF:

49 960,81 €

Začiatok projektu: 

1.september 2020

Koniec projektu:

31.august 2021

Link: INTERREG I. | Mestská časť Košice Sídlisko KVP (mckvp.sk)


Projekt je založený na histórii Miškovca a Fiľakova, na atraktivite miestneho kultúrneho dedičstva a miestnych zvykov. Cieľom projektu je zblížiť kultúrny život obcí Miškovec a Fiľakovo prostredníctvom organizovaní spoločných kultúrnych podujatí. Následne cieľom je posilnenie turistického potenciálu regiónu a zvýšenie počtu návštevníkov.

Východiskový spoločný cieľ je zachovávanie, prezentovanie a propagovanie hodnôt miestnych kultúrnych dedičstiev obcí Miškovec  a Fiľakovo novými, doteraz nepoužívanými, inovatívnymi prostriedkami. K dosiahnutiu cieľa organizujeme interaktívne prechádzky mestom, pestré spoločné kultúrne podujatia a festivaly. Tieto udalosti sú doplnené rôznymi atrakciami pre zvýšený efekt: premietame dokumentárne filmy, organizujeme kolektívne-umelecké akcie (performance, maľovanie svetlom – videomapping, inštalácie) a besedy pri okrúhlom stole. Popri festivaloch aj putovné výstavy a turnaje v hre kama prispievajú k propagovaniu obcí, čo má priaznivý vplyv na turistický potenciál. Toto všetko nie je samoúčelný, neobmedzuje sa iba na obyvateľstvo dvoch spomenutých obcí, ale takisto určuje ich miesto na turistickej mape celého regiónu. Prostredníctvom rozvoja kultúrneho turizmu v regióne zvyšuje sa atraktivita pohraničia, s tým sa umožní aj rozvoj sociálnej súdržnosti.Pilotná výzva

Otvorená výzva

III. Výzva