Abaújszántó Város Önkormányzata

23.07.2020

Vedúci partner malého projektu:   Abaújszántó Város Önkormányzata

Partner malého projektu:                Mesto Košice

Názov projektu:

Stretnutie tradičnej a modernej vínnej kultúry na oboch stranách hranice

Akronym: 

WINFEST

Kód výzvy:

SKHU/1901

Prioritná os 4: 

Podpora cezhraničnej spolupráce orgánov verejnej správy a osôb žijúcich v pohraničnej oblasti

Špecifický cieľ:

4.1 Zlepšenie úrovne cezhraničnej medziinštitucionálnej spolupráce a rozšírenie cezhraničnej spolupráce medzi občanmi

Kód projektu:  

FMP-E/1901/4.1/040

Celkový rozpočet projektu:

57 569,75 €                                                                                                                                                                                                                      

Rozpočet ERDF:

48 934,29 €                                         

Začiatok projektu: 

1.január 2021

Koniec projektu:

30.jún 2021


Dôležitou udalosťou v živote zúčastnených miest Abaújszántó a Košice sú Košický festival vína a dožinkový Abaújszántó Festival. Motívom týchto udalostí  je historický fakt, že v stredoveku malo mesto Košice vínne pivnice v dnešnom maďarskom tokajskom regióne v meste Abaújszanto. Na pamiatku a oživenie tejto historickej skutočnosti sa v septembri 2020 v oboch mestách uskutočnia dve súvisiace podujatia týkajúce sa vínnej turistiky (WINEFEST). Mottom festivalu je „Tam, kde je moderné sa spája s tradičným“ - a túto filozofiu, chcú partneri  ďalej rozvíjať v nasledujúcich rokoch. Je to dlhodobý koncept na podporu vínnej turistiky a cestovania s cieľom ochutnávať rôzne druhy vína.Pilotná výzva

Otvorená výzva

III. Výzva