Občianske združenie ROVIGA

18.11.2020

Vedúci partner malého projektu:   Občianske združenie ROVIGA

Partner malého projektu:              VOKE Vörösmarty Mihály Művelődési Ház

Názov projektu:

Ostaň doma a poobzeraj sa u susedov-Maradj otthon és nézz szét a szomszédoknál

Akronym:

MOZIZZ

Kód výzvy:

SKHU/2001

Prioritná os 4:

Podpora cezhraničnej spolupráce orgánov verejnej správy a osôb žijúcich v pohraničnej oblasti

Špecifický cieľ:

4.1 Zlepšenie úrovne cezhraničnej medziinštitucionálnej spolupráce medzi občanmi

Kód projektu:  

FMP-E/2001/4.1/101

Celkový rozpočet projektu:

 57 678,39 €

Rozpočet ERDF:

 49 026,63 €

Začiatok projektu:

1. februára 2021

Koniec projektu:

31. augusta 2021

Link: https://www.youtube.com/watch?v=5oXHYfibr8g&t=711s
Cieľom projektu je vytvorenie sociálnej kohézie medzi inštitúciami, zvýšenie úrovne spolupráce, vzájomné obohatenie kultúrneho života a odovzdávanie tradícií ďalším generáciám. Projekt nadväzuje na princípy INTERREG, ktoré sú zabezpečené prostredníctvom cezhraničných programov.
Hlavné aktivity projektu:
• vytvorenie spoločného cezhraničného média - spoločného youtube kanála (jedinečné spoločné programy 
s využitím 360-stupňovej virtuálnej video technológie - divák sa môže rozhliadnuť okolo, ako keby sa nachádzal na mieste)
• uchovávanie a propagácia prírodného a kultúrneho dedičstva,
• uchovávanie a propagácia architektonického dedičstva,
• pestovanie a prezentácia Palócskych tradícií,
• prezentácia kultúrneho duchovné dedičstva.


Pilotná výzva

Otvorená výzva

III. Výzva