Novohradské osvetové stredisko

05.04.2019

Vedúci partner malého projektu:   Novohradské osvetové stredisko

Partner malého projektu:               Magyarországi Szlovákok Szövetsége

Názov projektu:

XXIV. Medzinárodný novohradský folklórny festival                       

Akronym: 

XXIV. MNFF

Kód výzvy:

SKHU/1801

Prioritná os 1:

Príroda a kultúra

Špecifikcý cieľ 

1.1 Zvýšiť atraktivitu pohraničnej oblasti

Kód projektu: 

SKHU/1801/1.1/014

Celkový rozpočet projektu:                                   

47 635,00 €

Rozpočet ERDF:

40 489,75 €

Začiatok projektu: 

1. marec 2019

Koniec projektu:

31. október 2019

Odkaz: https://www.noslc.sk/index_subory/mnff19.htm


    
Cieľom projektu je realizácia kultúrneho podujatia – spoločného slovensko-maďarského folklórneho festivalu. Ide o ojedinelé podujatie svojho druhu.  V roku 2019 bude prebiehať 24. ročník MNFF - „Medzinárodný novohradský folklórny festival“  . Podujatie bolo od začiatku koncipované ako putovný festival na území historického Novohradu, pohraničná oblasť z maďarskej a slovenskej strany, kde sa v priebehu niekoľkých dní predstavia na oboch stranách hranice slovenské a maďarské folklórne súbory, aj za účasti pozvaných zahraničných súborov. Zámerom podujatia bolo od založenia zlepšovanie vzájomných susedských vzťahov ako aj medziľudských vzťahov v regiónoch s národnostne zmiešaným  obyvateľstvom. V projekte sa tak od začiatku budovala a formovala inštitucionálna spolupráca slovenskej a maďarskej strany, ako aj cezhraničná spolupráca občanov, vzbudzovanie záujmu o spoločnú históriu a tradície, o spoločné cezhraničné aktivity, zlepšovanie vzájomných medziľudských vzťahov medzi obyvateľmi na území  s etnicky zmiešaným pôvodom. Zároveň je možné konštatovať, že pri vyše dvadsať ročnej tradícii, aj keď v posledných rokoch bol festival realizovaný len na slovenskej strane (z organizačných finančných dôvodov) ide o dlhodobú spoluprácu a trvalo udržateľné podujatie v oboch programových regiónoch Novohrad – Banskobystrický kraj (SK032) a Nógrád megye (HU312).

Pilotná výzva

Otvorená výzva

III. Výzva