THE MOTION

12.10.2021

Vedúci partner malého projektu:   THE MOTION

Partner malého projektu:               Tokaj LIVE Egyesület 

Názov projektu:

TOKAJ a GEMER - Cez regióny

Akronym:

TGR

Kód výzvy:

SKHU/2001

Prioritná os 4:

Podpora cezhraničnej spolupráce orgánov verejnej správy a osôb žijúcich v pohraničnej oblasti

Špecifický cieľ:

4.1 Zlepšenie úrovne cezhraničnej medziinštitucionálnej spolupráce medzi občanmi

Kód projektu:  

FMP-E/2001/4.1/009

Celkový rozpočet projektu:

 57 687,00 €

Rozpočet ERDF:

 49 033,95 €

Začiatok projektu:

1. apríl 2021

Koniec projektu:

30. november 2021

Hlavným cieľom projektu je vytvoriť medzinárodnú spoluprácu medzi regiónmi Tokaj a Gemer. Iniciatívu by sme spustili súbežne v troch rovinách. Prvá rovina predstavuje vytvorenie tokajskej a gemerskej turistickej trasy zahrňujúcej pamätihodnosti a podujatia týchto dvoch regiónov. Druhou rovinou je  vypracovanie trojročného plánu, ktorý obsahuje dlhodobé ciele projektu. Treťou rovinou je podpísanie spoločného dekrétu medzi oboma dotknutými regiónmi v rámci spoločnej slávnostnej udalosti. Turistickú trasu vytvoríme podľa vzoru talianskych vínnych ciest. Pre turistov vytvoríme taký cestovný plán, v rámci ktorého budú môcť spoznať obidva regióny.  Na gemerskej strane bude trasa o.i. zahŕňať Hrad Krásna Hôrka, Mauzóleum Andrássyovcov, Kaštieľ v Betliari a Gombaseckú jaskyňu, a zároveň z podujatí Gombasecký letný tábor. Turistické body na tokajskej strane predstavujú Tokaj Turisztikai Egyesület (Tokajské turistické združenie), Márton birtok borászat (Vinárstvo Márton), hotel Oroszlános Borhotel, a pod. Trojročný plán sa vzťahuje na ďalšie rôzne aktivity medzi oboma regiónmi. Medzi tieto aktivity o.i. patrí výstava remeselníkov týchto dvoch regiónov, ako aj vytvorenie a udržiavanie spolupráce športových podujatí v daných regiónoch (napr. krásnohorský The Race a tokajský Extreme Trail prekážkové behy). Slávnostným podpísaním dekrétu by zástupcovia oboch regiónov vyjadrili svoj záväzok k nadviazanej spolupráci. Dekrét podpíšu obidvaja partneri projektu, krajskí predsedovia, regionálni vedúci Via Carpatia, vedúci predstavitelia zodpovední za turizmus, riaditeľka SNM za Gemer, primátor mesta Rožňava a i. 


Pilotná výzva

Otvorená výzva

III. Výzva

IV. Výzva