Čerešenka

26.02.2020

Vedúci Partner: Čerešenka

Partner:             Abaúj-Zemplén Értékeinek Megőrzéséért Egyesület

Názov projektu:

Stredovek na tanieri

Kód výzvy:

SKHU/1901

Prioritná os 1: 

Príroda a kultúra

Špecifický cieľ:

1.1 Zvýšiť atraktivitu pohraničnej oblasti

Kód projektu:  

FMP-E/1901/1.1/005

Celkový rozpočet projektu:

57 962,98 €

Rozpočet ERDF:

49 268,53 €

Začiatok projektu: 

1. január 2020

Koniec projektu:

31. december 2020

Rozhľadňa Čerešenka | Facebook

   

Cieľom projektu je zvýšiť atraktivitu území na oboch stranách hranice prostredníctvom podpory spoločných aktivít zameraných na zachovanie kultúrnych a prírodných hodnôt, čo prispeje aj zvýšeniu počtu návštevníkov v pohraničnej oblasti. 

Hlavnou myšlienkou festivalu je priblížiť účastníkom zo Slovenska a Maďarska zmenu gastronomických zvykov ľudí žijúcich v podobných podmienkach od stredoveku po súčasnosť. Obec Čižatice je v blízkosti miesta, kde sa odohrala Bitka pri Rozhanovciach. Obec Mogyoróska je v blízkosti hradu Regéc. Obe tieto územia historicky patrili významnému rodu Omodejovcov.

Podujatia poskytnú možnosť predstaviť jedlá pripravené na mieste účastníkmi partnerov. V oboch prihraničných regiónoch bude účastníkom predstavená stredoveká, abovská a maďarská gastronómia. Rovnako aj novovybudovaná doplnková infraštruktúra pri rozhľadni poskytne priestor návštevníkom pre plnohodnotné trávenie voľného času, nový kamenný pamätník Bitky pri Rozhanovciach poskytne informácie o významnosti tohto miesta.

Vzájomná spolupráca podporí maďarsko-slovenské vzťahy na oboch stranách hranice, motivuje k uchovávaniu maďarskej a slovenskej kultúry gastronómie prostredníctvom festivalu, ktorý bude prístupný pre všetkých návštevníkov. Táto spolupráca môže slúžiť ako dobrý príklad aj pre ďalšie obce a organizácie v prihraničnom regióne, ktoré nie sú v tesnej blízkosti hranice a majú záujem o spoluprácu, spoznávanie zvykov, tradícií, územia a prírody na opačnej strane hranice.


Pilotná výzva

Otvorená výzva

III. Výzva