Creative Team Alapítvány

18.11.2020

Vedúci partner malého projektu:   Creative Team Alapítvány

Partner malého projektu:               Jachtklub Akademik Technická univerzita Košice     

Názov projektu:

Tokaj Ride

Akronym:

Tokaj Ride

Kód výzvy:

SKHU/1901

Prioritná os 4:

Podpora cezhraničnej spolupráce orgánov verejnej správy a osôb žijúcich v pohraničnej oblasti

Špecifický cieľ:

4.1 Zlepšenie úrovne cezhraničnej medziinštitucionálnej spolupráce medzi občanmi

Kód projektu:  

FMP-E/1901/4.1/100

Celkový rozpočet projektu:

58 038,75 €

Rozpočet ERDF:

49 332,94 €

Začiatok projektu:

1. september 2020

Koniec projektu:

31. august 2021

Link:

http://www.creativeteamalapitvany.hu/tokaj-ride/ https://www.facebook.com/media/set/?vanity=kamikse&set=a.10159680700904136

 https://www.surfclub.sk/sk/eventy/tokaj-ride-2021/

Cieľom projektu Tokaj Ride je zlepšiť úroveň cezhraničnej spolupráce v oblasti rozvoja cestovného ruchu na rieke Bodrog. Realizáciou projektu sa posilnia a zlepšia spoločné odborné programy, odborná príprava, výmena skúseností a prenos know-how medzi rôznymi zúčastnenými stranami.Výsledkom projektu je najmä príprava a realizácia medzinárodného podujatia - triatlonových pretekov (kajak/kanoe/paddleboard, beh, bike). Realizácia sa dotkne 10 obcí na Slovensku a 10 obcí v maďarsku.Pilotná výzva

Otvorená výzva

III. Výzva