Bora 94 Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft.

26.02.2020

Vedúci Partner: Bora 94 Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft.

Partner:             Vogue Academy

Názov projektu:

Spoločná kreatívna odborná výmena skúseností - Realizácia "VOGUE CAMP"

Akronym: 

VOGUE CAMP

Kód výzvy:

SKHU/1901

Prioritná os 4: 

Podpora cezhraničnej spolupráce orgánov verejnej správy a osôb žijúcich v pohraničnej oblasti

Špecifický cieľ 4.1:

Zlepšenie úrovne cezhraničnej medziinštitucionálnej spolupráce a rozšírenie cezhraničnej spolupráce medzi občanmi

Kód projektu:  

FMP-E/1901/4.1/003

Celkový rozpočet projektu:

56 771,37 €

Rozpočet ERDF:

48 255,64 €

Začiatok projektu: 

1. január 2020

Koniec projektu:

30. november 2020

Odkaz:  https://bora94.hu/web_h/vogue-camp/

   

Projekt ""VOGUE CAMP"" sa zameriava na rozširovanie kreatívnych profesionálnych zručností, praktických zručností a profesionálnych skúseností v oblasti kaderníckeho a kozmetického ošetrovania, so spoločným tréningovým zameraním na zlepšenie kozmetických služieb v pohraničnej oblasti.

Cieľová skupina: stredné odborné školy, odborné školy, kaderníčky, kozmetičky v cieľovej oblasti.

Maďarský vedúci partner, Rozvojová agentúra BORA 94 Borsod-Abaúj-Zemplén poskytuje projektové a finančné riadenie a zaoberá sa účasťou študentov a odborných partnerov na školení z maďarskej strany. Odborní partneri:

- Miskolc SZC Szemere Stredná škola Bertalana, odborná vysoká škola a vysoká škola (kaderníctvo, kozmetika, móda a štýlová výtvarná príprava)

- Salón krásy ""Beauty Box""

- Modrá škola práškového štýlu.

Nezisková organizácia Vogue Academy je slovenským partnerom. Obaja partneri organizujú školenia počas zdieľania poznatkov a vytvárania sietí. Praktické školenia organizuje slovenský partner v Košiciach pre maďarských študentov a mladých profesionálov. Na maďarskej strane v Miskolci budú pre slovenských špecialistov prebiehať cezhraničné školenia kozmetického priemyslu. Každé školenie - zahŕňajúce priemerne 15 ľudí - pozostáva z teoretických a praktických modulov. Program školenia  zahŕňa farbenie vlasov, melírovanie, strihanie vlasov, digitálne technológie, ako je ""vlasová diagnostika"", s najnovšími technológiami v oblasti starostlivosti o krásu. Školenie zahŕňa rozvoj komunikácie v kozmetickom priemysle. Plánované trvanie projektu je 11 mesiacov. 


Pilotná výzva

Otvorená výzva

III. Výzva