Rejtett Kincsek Down Egyesület

05.04.2019

Vedúci partner malého projektu:   Rejtett Kincsek Down Egyesület

Partner malého projektu:               Liberta, n.o.

Názov projektu:  

Intervencia v ranom detstve na dvoch stranách hraníc  

Akronym: 

KGYI

Kód výzvy:

SKHU/1801

Prioritná os 4: 

Podpora cezhraničnej spolupráce orgánov verejnej správy a osôb žijúcich v pohraničnej oblasti

Špecifický cieľ:

4.1 Zlepšenie úrovne cezhraničnej medziinštitucionálnej spolupráce a rozšírenie cezhraničnej spolupráce medzi občanmi

Kód projektu:  

SKHU/1801/4.1/012

Celkový rozpočet projektu:

57 135,20 €

Rozpočet ERDF:

48 564,92 €

Začiatok projektu: 

1. marca 2019

Koniec projektu:

29. február 2020

Odkaz: http://www.centrumliberta.sk/15122019---1-rodicovske-forum-v-kosiciach---s-bezhranicnym-elanom-pre-hendikepovane-deti-a29-632

   


Združenie Down Rejtett Kincsek z Maďarskej republiky a centrum Liberta zo Slovenska už roky sú úspešne spolupracujúcimi partnermi. Naším cieľom je realizácia odborných cezhraničných programov, pomocou ktorých môžeme zlepšiť metódy  filtrácie detí ktoré sú odkázané na ranný rozvoj, žijúcich na periférii spoločnosti, taktiež pomôžeme zlepšiť ich životnú úroveň, pomôžeme prijatiu a integrácii do spoločnosti. Podľa cieľov programu počas jedného roka usporiadame dva workshopy za účasti 30-30 odborníkov, keďže v oblasti špeciálnej pedagogiky Maďarsko, v oblasti zdravotníctva Slovensko je silnejšie, takže týmto spôsobom ľahšie spoznáme odborné inovácie partnerov, ľahšie presadíme do vlastnej praxe. Plánujeme uskutočniť dve návštevy aj pre rodiny u partnerov, raz u Združení Down Rejtett Kincsek a druhý krát u Liberty. Cieľom týchto forumov pre rodičov je taktiež učiť sa od seba. V Maďarsku plánujeme na štyroch periférnych  miestach oblasti župy Szabolcs-Szatmár-Bereg vytvoriť poradenské body a to 10 krát, kde špeciálni pedagógovia urobia filtráciu detí vo veku 0-6 rokov a poskytnú poradenstvo.
Aj v Maďarsku aj na Slovensku čoraz viac malých detí by potrebovalo skorý vývoj, žiaľ nie každý má možnosť. Naším projektom aj toto by sme chceli zabezpečiť, zvýšením kapacity, vývojom sád nástrojov, prípravou krátkych filmov, pomocou ktorých vieme ešte bližšie dostať spoločenstvá na periférii spoločnosti k spoločnosti. Taktiež môžeme upozorniť rodičov na dôležitosť včasnej odbornej starostlivosti, a aby spoznali ak ich dieťa potrebuje ranný vývoj.


Pilotná výzva

Otvorená výzva

III. Výzva