Futbalový klub Krásnohorské podhradie

23.07.2020

Vedúci partner malého projektu:   Futbalový klub Krásnohorské podhradie

Partner malého projektu:                EXTREME TRAIL HUNGARY SPORTEGYESULET

Názov projektu:

Obstacle Race Talent

Akronym: 

ORT

Kód výzvy:

SKHU/1901

Prioritná os 4: 

Podpora cezhraničnej spolupráce orgánov verejnej správy a osôb žijúcich v pohraničnej oblasti

Špecifický cieľ:

4.1 Zlepšenie úrovne cezhraničnej medziinštitucionálnej spolupráce a rozšírenie cezhraničnej spolupráce medzi občanmi

Kód projektu:  

FMP-E-/1901/4.1/034

Celkový rozpočet projektu:

58 327,19€                                                                                                                          

Rozpočet ERDF:

49 578,11 €                                                                                                                                                      

Začiatok projektu: 

1.január 2020

Koniec projektu:

31.december 2020

Link: The RACE | Facebook


Cieľom projektu je vytvorenie a zorganizovanie 1. ročníka medzinárodnej športovej aktivity (prekážkového behu) pre mládež vo veku od 15 do 19 rokov,  žijúcich v oboch prihraničných regiónoch v Maďarsku i na Slovensku, a tak naštartovanie dlhodobej medzinárodnej spolupráce zástupcov oboch krajín. Účelom predkladaného projektu je vyhľadávanie a následné priebežné podporovanie športovo nadaných jedincov cieľovej skupiny aj počas ďalších rokov. Ďalším pilierom projektu je motivácia detí k vytrvalosti, usilovnosti a svedomitosti prostredníctvom známej osobnosti tzv. ambasádora projektu. Vybraná športová disciplína, medzinárodne známa ako obstacle race, predstavuje v súčasnosti fenomén, ktorý je lákavý pre amatérskych a rovnako aj profesionálnych športovcov všetkých vekových skupín. Zároveň je to disciplína, ktorej sa môže zúčastniť ktokoľvek bez ohľadu na jeho predchádzajúce športové skúsenosti. Projekt bude postavený na úzkej spolupráci so strednými školami košického kraja a Szabolcs-SZatmár-Bereg župy. Za pomoci škôl sa bude konať výber cieľovej skupiny. Zhrnutie: Priamym cieľom je vyhľadanie a dlhodobé podporovanie športovo nadaných detí z prihraničnej oblasti, ktorá je dlhodobo ekonomicky menej rozvinutým regiónom. Dlhodobým efektom je vytvorenie silnej organizácie, fungujúcej na území Slovenskej a Maďarskej republiky, ktorá bude pribežne a sústavne vyhľadávať športovo nadaných jedincov a vytvárať medzinárodné súťaže.Pilotná výzva

Otvorená výzva

III. Výzva

IV. Výzva