Obec Buzica

05.04.2019

Vedúci partner malého projektu:   Obec Buzica

Partner malého projektu:               Hidasnémeti Község Önkormányzata

Názov projektu:

Stretnutie minulosti a prítomnosti v kultúre

Akronym: 

SMPK

Kód výzvy:

SKHU/1801

Prioritná os 1: 

Príroda a kultúra

Špecifický cieľ:

1.1 Zvýšiť atraktivitu pohraničnej oblasti

Kód projektu:  

SKHU/1801/1.1/002

Celkový rozpočet projektu:

56 349,99 €

Rozpočet ERDF:

47 897,49 €

Začiatok projektu: 

1. marec 2019

Koniec projektu:

30. september 2019

Odkaz:

https://obecbuzica.sk/projekty/projekt-info-point/


   

V júni 2018 sa predstavitelia obcí Buzica a Hidasnémeti rozhodli realizovať spoločný cezhraničný projekt. Projekt dostal názov "Stretnutie minulosti a prítomnosti v kultúre", ktorého cieľom je posiľniť cezhraničnú spoluprácu. V rámci projektu sa uskutočnia podujatia, ktoré prezentujú kultúru minulosti a prítomnosti v spomenutých obciach, a v celom regióne. Nato, aby sa uskutočnili vysoko kvalitné podujatia, je nevyhnnutým krokom vytvorenie vhodného prostredia. Počas realizácie projektu bude rekonštruovaný amfiteáter v Buzici, a bude zabezpečené vybavenie (stoly, stoličky, stan) na organizáciu podujatí v exteriéri, v obci Hidasnémeti. Partneri sa dohodli, že zabezpečené vybavenie môžu využívať počas svojich podujatí obe strany. Modernejšie prostredie a vybavenia zabezpučujú vyššiu kvalitu podujatí v dlhodobom časovom horizonte. Ako to vyplýva aj z názvu, v rámci projektu sa realizujú programy prezentujúce kultúru minulosti a prítomnosti. Vďaka projektu sa uskutoční viacero menších a dve väčšie udalosti. Otváracie podujatie v Buzici bude mať folklórny charakter, kým záverečné podujatie bude zamerané na populárnu hudbu. Počas udalostí sa predstavia  skupiny a súbory z obcí a z regiónu, ale aj známejšie skupiny. Vďaka projektu sa nadviažu nové partnerstvá a vzťahy nielen medzi obcami, ale aj medzi skupinami a súbormi. Počas realizácie projektu sa oživia nielen zvyky našich predkov, ale aj kaštieľ Szentimreyovcov v Buzici a história železnice v obci Hidasnémeti.


Pilotná výzva

Otvorená výzva

III. Výzva

IV. Výzva