THE HUMAN

27.10.2021

Vedúci partner malého projektu:   THE HUMAN

Partner malého projektu:               Edelényi Hegyek Közössége

Názov projektu:

Junior Somelier Cup

Akronym:

JSC

Kód výzvy:

SKHU/2001

Prioritná os 4:

Podpora cezhraničnej spolupráce orgánov verejnej správy a osôb žijúcich v pohraničnej oblasti

Špecifický cieľ:

4.1 Zlepšenie úrovne cezhraničnej medziinštitucionálnej spolupráce medzi občanmi

Kód projektu:  

FMP-E/2001/4.1/028

Celkový rozpočet projektu:

 54 521,25 €

Rozpočet ERDF:

 46 343,06 €

Začiatok projektu:

20. marec 2021

Koniec projektu:

30. október 2021

Link: Junior Sommelier Cup | Edelény város weboldala (edeleny.hu)

Hlavným zámerom projektu je naštartovanie cezhraničnej spolupráce medzi someliérmi a asociáciami someliérov dvoch krajín, a to prostredníctvom vytvorenia medzinárodnej someliérskej súťaže pod názvom Junior Somelier Cup. Inšpiráciou sú naše doterajšie skúsenosti s medzinárodnou barmanskou súťažou, Goral Vodka Master CUP, ako jedným z najúspešnejších projektov v tomto segmente v rámci Strednej Európy. Spojenie asociácií someliérov Maďarskej a Slovenskej Republiky prostredníctvom spoločnej súťaže by znamenal začiatok úzkej spolupráce v dotknutej komunite a predstavenie veľmi zaujímavého, kvalifikovaného remesla pre verejnosť. Miestom konania medzinárodnej someliérskej súťaže je Granárium v Jablonove nad Turňou, kde prebehne predstavenie asociácií, zúčastnených junior someliérov a samotná súťaž. Do súťaže budú primárne vyberané vína vinárstiev z oprávnených regiónov. Okrem samotných vín, ktoré budú súčasťou someliérskej sútaže, sa tak predstavia aj tieto regióny. Navyše, prezentácia vín z dotknutých regiónov môže viesť aj k zvýšenému dopytu a následne k ich dostupnosti v prestížnych zariadeniach, v ktorých ponúkaný výber vín často určujú práve someliéri. Veľkolepé finálne súťaže sa uskutoční v historickom areály Kaštieľa Betliar. Prezentovaný projekt tak supluje ďalší cieľ cezhraničného programu, a to podporu turizmu v regióne Gemer. Dlhodobým cieľom projektu je vytvorenie veľkej medzinárodnej súťaže za účasti viacerých krajín. Naplnenie cieľov projektu podporí cezhraničné partnersvá, turizmus v regióne Gemer, popularitu kvalifikovaného remesla someliértva a zviditeľní vína a vinárstva dotknutých regiónov, čo nepriamo ovplyvní ich prítomnosť na partnerskom trhu. 

Hlavným zámerom projektu je naštartovanie cezhraničnej spolupráce medzi someliérmi a asociáciami someliérov dvoch krajín, a to prostredníctvom vytvorenia medzinárodnej someliérskej súťaže pod názvom Junior Somelier Cup. Inšpiráciou sú naše doterajšie skúsenosti s medzinárodnou barmanskou súťažou, Goral Vodka Master CUP, ako jedným z najúspešnejších projektov v tomto segmente v rámci Strednej Európy. Spojenie asociácií someliérov Maďarskej a Slovenskej Republiky prostredníctvom spoločnej súťaže by znamenal začiatok úzkej spolupráce v dotknutej komunite a predstavenie veľmi zaujímavého, kvalifikovaného remesla pre verejnosť. Miestom konania medzinárodnej someliérskej súťaže je Granárium v Jablonove nad Turňou, kde prebehne predstavenie asociácií, zúčastnených junior someliérov a samotná súťaž. Do súťaže budú primárne vyberané vína vinárstiev z oprávnených regiónov. Okrem samotných vín, ktoré budú súčasťou someliérskej sútaže, sa tak predstavia aj tieto regióny. Navyše, prezentácia vín z dotknutých regiónov môže viesť aj k zvýšenému dopytu a následne k ich dostupnosti v prestížnych zariadeniach, v ktorých ponúkaný výber vín často určujú práve someliéri. Veľkolepé finálne súťaže sa uskutoční v historickom areály Kaštieľa Betliar. Prezentovaný projekt tak supluje ďalší cieľ cezhraničného programu, a to podporu turizmu v regióne Gemer. Dlhodobým cieľom projektu je vytvorenie veľkej medzinárodnej súťaže za účasti viacerých krajín. Naplnenie cieľov projektu podporí cezhraničné partnersvá, turizmus v regióne Gemer, popularitu kvalifikovaného remesla someliértva a zviditeľní vína a vinárstva dotknutých regiónov, čo nepriamo ovplyvní ich prítomnosť na partnerskom trhu. 


Pilotná výzva

Otvorená výzva

III. Výzva