Tabačka Kulturfabrik n.o.

25.01.2024

Vedúci partner malého projektu:   Tabačka Kulturfabrik n.o.

Partner malého projektu:                Észak-Magyarországi Informatikai Management Nonprofit Kft.

Názov projektu:

TABLAB

Akronym:

TABLAB22

Kód výzvy:

SKHU/2201

Prioritná os 4:

Podpora cezhraničnej spolupráce orgánov verejnej správy a osôb žijúcich v pohraničnej oblasti

Špecifický cieľ:

4.1 Zlepšenie úrovne cezhraničnej medziinštitucionálnej spolupráce medzi občanmi

Kód projektu:  

FMP-E/2201/4. 1/010

Celkový rozpočet projektu:

 30 062, 90 €

Rozpočet ERDF:

 25 553, 47 €

Začiatok projektu:

 15.júl. 2022

Koniec projektu:

 30.september. 2022

TABLAB je inovatívna iniciatíva s primárnym cieľom poskytnúť teoretické a praktické vzdelávanie zvyšujúce digitálne zručnosti. Zameriava sa na komunitný rozvoj, podporu a školenie sociálnych a znevýhodnených skupín prostredníctvom krátkodobých školení formou workshopov v neformálnom prostredí, ktoré presahuje rámec tradičných pedagogických metód. TABLAB to chce dosiahnuť prostredníctvom školení v oblasti VR, audiovizuálneho umenia a zvukových technológií. TABLAB tvoria mladí, inovatívne zmýšľajúci profesionáli z kreatívneho priemyslu, digitálnych technológií a VR, ktorí sa v spolupráci s Infoklastrom podelia o svoje poznatky a skúsenosti s mladými ľuďmi zo Slovenska a Maďarska v troch oblastiach: VR (virtuálna realita) , AV (audiovizuálne techniky) a SoundLab (zvuk a hudobná kompozícia). Okrem prenosu know-how a praktických zručností je cieľom projektu aj vybudovanie fungujúcej mládežníckej komunity, ktorá pomôže rozvíjať spoločné kultúrne a vzdelávacie projekty a inkubovať cezhraničné programy.Pilotná výzva

Otvorená výzva

III. Výzva

IV. Výzva