Občianske združenie Stotinka

26.02.2020

Vedúci Partner: Občianske združenie Stotinka

Partner:             DBG" ART Művészeti Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

Názov projektu:

SKHU4CULTURE - Netradičnou spoluprácou prispieť k rozvoju 4 destinácií

Akronym: 

SKHU4CULT

Kód výzvy:

SKHU/1901

Prioritná os 4: 

Podpora cezhraničnej spolupráce orgánov verejnej správy a osôb žijúcich v pohraničnej oblasti

Špecifický cieľ 4.1:

Zlepšenie úrovne cezhraničnej medziinštitucionálnej spolupráce a rozšírenie cezhraničnej spolupráce medzi občanmi

Kód projektu:  

FMP-E/1901/4.1/008

Celkový rozpočet projektu:

56 537,95 €

Rozpočet ERDF:

48 057,26 €

Začiatok projektu: 

1. september 2019

Koniec projektu:

31. máj 2020

Odkaz:  https://www.stotinka.sk/

   

Hlavným cieľom projektu je zvýšiť propagáciu a záujem o vybrané destinácie kultúrneho a historického dedičstva prostredníctvom podpory novej netradičnej formy inštitucionálnej spolupráce. Spoločná iniciatíva partnerov spočíva v oživení tradičnej formy propagácie, realizovanej netradičnou formou, spojením slovenskej filmovej produkcie a maďarskej hudby.

Skúsenosti z filmovej produkcie slovenského partnera budú doplnené o hudobnú produkciu uznávaných hudobníkov z mesta Eger, s cieľom vytvoriť audiovizuálny nástroj s unikátnym príbehom, ktorý má zdôrazniť práve autenticitu vybraných destinácií.

Hudobná produkcia k filmu bude vytváraná až na základe obrazu a pocitu umelcov, pričom v sebe bude niesť autentické prvky histórie daného priestoru a miesta (Genius loci). Prvky klasickej hudby budú doplnené o jazzové a popové formácie.

Hlavný výstup projektu predstavuje spoločná tvorba 4 krátkych cezhraničných filmov (cca 7 minút/film) v podobe tipov na jednodňový výlet v prihraničných oblastiach. 2 destinácie z HU(Lillafüred, Parádsasvár) a 2 z SVK(Betliar, Jasov). Všetky 4 filmy budú dvojjazyčné. Vybrané destinácie zachytávajú 4 kultúrne pamiatky nachádzajúce sa v blízkosti hraníc, ktoré okrem bohatej histórie vedia prilákať aj ďalšími atrakciami v okolí.

Projekt prináša inovatívnu audiovizuálnu propagáciu, ktorá má za cieľ zlepšiť aktuálny súbor dostupných propagačných materiálov a podporiť záujem obyvateľov o návštevu vybraných turistických destinácií.                                                                       


Pilotná výzva

Otvorená výzva

III. Výzva

IV. Výzva