Jazdecký klub Masarykov dvor

26.02.2020

Vedúci Partner: Jazdecký klub Masarykov dvor

Partner:             North Star Lovasudvar Hagyományőrző Turisztikai Lovas Sportegyesület

Názov projektu:

Cezhraničná spolupráca pri organizovaní jazdeckých pretekov military

Akronym: 

Military

Kód výzvy:

SKHU/1901

Prioritná os 1: 

Príroda a kultúra

Špecifický cieľ:

1.1 Zvýšiť atraktivitu pohraničnej oblasti

Kód projektu:  

FMP-E/1901/1.1/009

Celkový rozpočet projektu:

57 201,53 €

Rozpočet ERDF:

48 621,30 €

Začiatok projektu: 

1. marec 2020

Koniec projektu:

30. november 2020

Odkaz:

https://www.facebook.com/jkmasarykovdvor/photos/?ref=page_internal

   

S projektom sa vytvorí komplexná, dlhodobá  cezhraničná spolupráca, ktorá podporuje jazdeckú disciplínu military. Partneri majú rôzne úrovne súťaže (profesionálne a amatérske) a majú vysokú odbornú prax. Hlavným cieľom je podpora jazdcov a jazdeckých športov, pričom dôležitú úlohu zohráva aj podpora športu a zapojenie nových investičných partnerov. Tieto dva preteky sa perfektne dopĺňajú, pretože poskytujú príležitosti pre začiatočníkov aj pokročilých športovcov, v nie veľkej vzdialenosti od seba. Výsledkom projektu sa zintenzívni slovensko-maďarská spolupráca, naši jazdci budú môcť navštevovať iné miesta a navštíviť navzájom preteky, čo môže byť motivujúce zorganizovať spoločnú súťažnú sériu. Týmto spôsobom sa zvyšuje popularita súťaží oboch krajín, jazdci môžu získať väčšiu rutinu, majú možnosť rozvíjať sa. Popularita pretekov u športovcov s dobrou organizáciou a ďalšími investíciami priláka viac divákov a väčšiu pozornosť médií. Dôležitým cieľom projektu je propagácia jazdeckého športu, v dôsledku čoho, čoraz viac ľudí začína jazdiť. S popularitou pretekov sa zvyšuje počet aj popularita jazdeckých areálov, čo vedie k vyššiemu počtu návštevníkov (stravovanie, ubytovanie, atď.) S dlhodobým ekonomickým dopadom. Z dlhodobého hľadiska bude mať projekt široké spektrum priaznivých účinkov na rozvoj slovensko-maďarských jazdeckých pretekov, na jeho hospodárske a sociálne vzťahy a na miestne a národné hospodárske vzťahy.


Pilotná výzva

Otvorená výzva

III. Výzva