THE RACE

18.11.2020

Vedúci partner malého projektu:   THE RACE

Partner malého projektu:               EXTREME TRAIL HUNGARY SPORTEGYESÜLET

Názov projektu:

Chateau wine festival

Akronym:

CWF

Kód výzvy:

SKHU/1901

Prioritná os 4:

Podpora cezhraničnej spolupráce orgánov verejnej správy a osôb žijúcich v pohraničnej oblasti

Špecifický cieľ:

4.1 Zlepšenie úrovne cezhraničnej medziinštitucionálnej spolupráce medzi občanmi

Kód projektu:  

FMP-E/1901/4.1/095

Celkový rozpočet projektu:

58 157,17 €

Rozpočet ERDF:

49 433,60 €

Začiatok projektu:

1. október 2020

Koniec projektu:

1. august 2021

Hlavným cieľom projektu je naštartovanie cezhraničnej spolupráce medzi vinárstvami a distribútormi vín prostredníctvom vytvorenia medzinárodného vínneho festivalu. Inšpiráciou festivalu je vínny festival na Budapeštianskom hrade (Budapest borfesztivál), ktorý v r. 2019 navštívilo viac ako 40 000 ľudí. Účelom je spojiť vinárstva zo Slovenskej a Maďarskej republiky  v rámci jedného festivalu a predstaviť verejnosti kvalitu vín týchto dvoch krajín. Ako miesto prezentovaného festivalu je určený historický park kaštieľa Betliar, čím prezentovaný vínny festival supluje aj ďalší cieľ projektu, ktorým je podpora turizmu v regióne Gemer. Betliarsky kaštieľ je významnou súčasťou histórie oboch dotknutých krajín, preto je vybrané miesto ideálne pre realizáciu podujatia v rámci cezhraničného projektu. Podujatie môže byť zároveň  obohatené o zaujímavé historické zmienky a fakty o vzťahu Andrássyovcov, vlastníkov kaštieľa, k vínu a vinárčeniu. Chateau wine festival by predstavoval jednoduchý a výstižný názov predkladaného projektu. Okrem toho, že festival ponúkne návštevníkom možnosť spoznať a degustovať kvalitné vína vybraných krajín, v rámci celého podujatia budú predstavené aj ďalšie oblasti a komunity, ktoré sú úzko spojené s konzumáciou vína (somelierstvo, gastronómia, móda atď.). Na podujatí chceme taktiež odštartovať prvú cezhraničnú someliersku súťaž, v rámci ktorej budeme hľadať najlepšieho someliéra Slovenskej a Maďarskej republiky, a to za úzkej spolupráce s asociáciami someliérov oboch krajín. Dlhodobým cieľom je vytvorenie veľkého medzinárodného festivalu za účasti viacerých krajín. Naplnenie tohto cieľa by aktívne pomohlo turizmu v Gemerskom regióne a podporilo by popularitu kaštieľa Betliar v zahraničí. 

Pilotná výzva

Otvorená výzva

III. Výzva

IV. Výzva