Felsődobsza Község Önkormányzat

26.02.2020

Vedúci Partner: Felsődobsza Község Önkormányzat

Partner:             Obec Peder

Názov projektu:

Dediny s 800 ročným výročím svojho založenia  pre posilnenie kultúrnych programov Abovsko-turnianskej župy a cezhraničnej spolupráce

Akronym: 

800+

Kód výzvy:

SKHU/1901

Prioritná os 1: 

Príroda a kultúra

Špecifický cieľ:

1.1 Zvýšiť atraktivitu pohraničnej oblasti

Kód projektu:  

FMP-E/1901/1.1/003

Celkový rozpočet projektu:

58 664,35 €

Rozpočet ERDF:

49 864,70 €

Začiatok projektu: 

1. február 2020

Koniec projektu:

31. október 2020

Odkaz:

https://peder.sk/sk/

   

Cieľom projektu je zachovanie kultúrneho dedičstva slovensko-maďarského pohraničného regiónu a jej využitie v turizme, čo prispeje k zvýšeniu atraktívnosti pohraničnej oblasti a zvýšeniu počtu návštevníkov. V severnej časti Boršodsko-abovsko-zemplínskej župy respektíve v južnej časti Košickej župy sa rozprestiera Abovsko -Turnianska oblasť, bohatá na kultúrne tradície a s jedinečnými prírodnými atrakciami, ktoré sú v súčasnosti menej známe a využívané. V oblasti dediniek s nízkym počtom obyvateľov, sa nachádza množstvo, z hospdársko-spoločenského hľadiska, sociálne znevýhodnených, chudobných dedín, kde je obmedzený počet kvalitných kultúrnych programov a zábavy. Cieľom tohto projektu je vyplniť tento nedostatok.

Na dosiahnutie týchto cieľov, partneri realizujú nasledovné aktivity: vytvorenie amfiteátra pre vonkajšie podujatia; nákup zariadení na realizáciu podujatí; zachovanie kultúrnych tradícií a vytvorenie pestrých, spoločných kultúrnych programov; prezentácia a propagácia kultúrnych a prírodných hodnôt obcí a okolitých osád zúčastnených v projekte.

V projekte zúčastnené 800-ročné obce, kladú veľký dôraz na zachovanie kultúrnych tradícií a na prinavrátenie starých zvykov do života. Spoločne usporiadané podujatia obce Felsődobsza a Peder už prilákali mnoho návštevníkov z obidvoch strán hraníc. Od roku 2012 majú obce dobré vzťahy a spolupracovali pri realizácii spoločných podujatí a programov. V rámci projektu 800+, chcú túto tradíciu niesť ďalej.

Ľudová kultúra a nedotknuté prírodné prostredie môžu byť príťažlivé pre záujemcov o vidiecky cestovný ruch, takže v dlhodobom horizonte počet turistov prichádzajúcich do regiónu sa môže zvýšiť.


Pilotná výzva

Otvorená výzva

III. Výzva