River&Mountain, občianske združenie

28.02.2020

Vedúci Partner: River&Mountain, občianske združenie

Partner:             Creative Team Alapítvány

Názov projektu:

Rieka, ktorá nás spája

Akronym: 

RIWCO

Kód výzvy:

SKHU/1901

Prioritná os 4: 

Podpora cezhraničnej spolupráce orgánov verejnej správy a osôb žijúcich v pohraničnej oblasti

Špecifický cieľ 4.1:

Zlepšenie úrovne cezhraničnej medziinštitucionálnej spolupráce a rozšírenie cezhraničnej spolupráce medzi občanmi

Kód projektu:  

FMP-E/1901/4.1/019

Celkový rozpočet projektu:

58 800,88 €

Rozpočet ERDF:

49 980,74 €

Začiatok projektu: 

1. október 2019

Koniec projektu:

1. september 2020

Odkaz:  https://riverandmountain.sk/aktivity/projekt-riwco/

    

Cieľom projektu „Rieka, ktorá nás spája“ je zlepšenie úrovne cezhraničnej spolupráce v oblasti rozvoja cestovného ruchu na rieke Hornád.

Realizáciou projektu dôjde k posilneniu a zlepšeniu spolupráce medzi jednotlivými zainteresovanými aktérmi prostredníctvom realizácie spoločných odborných programov, školení, výmeny skúsenosti, kapitalizácie a transferu know-how.

Hlavným výstupom projektu je vypracovaná štúdia uskutočniteľnosti za účelom rozvoja cezhraničného územia rieky Hornád ako turistickej destinácie. Štúdia sa bude týkať katastrálneho územia 36 obcí na Slovensku a 25 obcí v Maďarsku.

River & Mountain, občianske združenie v spolupráci s Creative Team Alapítvány plánujú v rámci projektu zrealizovať 5 aktivít počas 12 mesiacov.


Pilotná výzva

Otvorená výzva

III. Výzva