Zemplén Értékeiért Nonprofit Kft.

23.07.2020

Vedúci partner malého projektu:   Zemplén Értékeiért Nonprofit Kft.

Partner malého projektu:                Obec Kapušianske Kľačany

Názov projektu:

Spoločná výstava gastro produktov obcí Kapušianske Kľačany z oblasti Použie a Tállya z oblasti Tokajského podvršia 

Akronym:

LOCALGASTR

Kód výzvy:

SKHU/1901

Prioritná os 4:

Podpora cezhraničnej spolupráce orgánov verejnej správy a osôb žijúcich v pohraničnej oblasti

Špecifický cieľ:

4.1 Zlepšenie úrovne cezhraničnej medziinštitucionálnej spolupráce medzi občanmi

Kód projektu:  

FMP-E/1901/4.1/054

Celkový rozpočet projektu:

58 814,31 €

Rozpočet ERDF:

49 992,16 €

Začiatok projektu:

1. júl 2020

Koniec projektu:

30. jún 2021

Link:

Meghívó-Pozvánka - Kaposkelecsény (kaposkelecseny.sk)

Naším cieľom je posilniť cezhraničné vzťahy, vzájomne a spoločne vytvoriť výstavy na tradície miestneho dedičstva v okrese Michalovce a v zemplínskej podoblasti v rámci historického gastrokultúrneho dedičstva. Vzhľadom na to, že náročná gastronómia sa vyvíja, tak okrem iného budú predstavené miestne gastro výrobky a výrobky založené na kultúrnom dedičstve. Takže  môžu počítať s významným turistickým dopytom. Sú značné rozdiely ako v chuti tak aj v estetickej úprave. Sústreďujeme pozornosť aj napríkad na tradicionálne rozdiely medzi kultúrnymi produktmi a na prepojenie medzi nimi. Ďalej chceme posilniť vzťahy medzi miestnymi a pohraničnými obyvateľmi na základe v minulosti vzájomne použitých surovín na prípravu produktov. Hlavný partner sa nachádza v tokajskej vinarskej oblasti Tállya, ktoré je svetovým dedičstvom. Zaoberá sa cez ekonomický a kultúrny vývoj  aj dedičtvom a dodržaním tradícií v odporúčanej vinohradníckej oblasti Tokajské podvŕšie, v rámci toho mikroregiónu Zemplén. Na základe toho podporí tiež medzinárodné uznanie jedného z najdôležitejších maďarských produktov. V rámci toho usporadúva také kultúrne programi, ktoré prilákajú tak domácich ako aj zahraničných návštevníkov, ktorí sa zaujímajú o tradície tokajského podvŕšia a ktorí sú zároveň aj spotrebitelia kvalitných tokajských vín. Týmto projektom by sme pomohli realizovať výstavy gastrokultúrneho dedičstva a prípravu propagačného filmu. Na naších výstavách plánujeme tiež pripraviť a ochutnávať produkty na základe historicko-kultúrnej tradície.Pilotná výzva

Otvorená výzva

III. Výzva