Verejná knižnica Jána Bocatia v Košiciach

05.04.2019

Vedúci partner malého projektu:   Verejná knižnica Jána Bocatia v Košiciach

Partner malého projektu:               II. Rákóczi Ferenc Megyei és Városi Könyvtár Miskolc

Názov projektu:                                                           

"Jedným klikom za pamätníkom" - významné pamätné     tabule v Košiciach a Miškolci       

Akronym: 

Pamätné tabule 

Kód výzvy:

SKHU/1801

Prioritná os 1: 

Príroda a kultúra

Špecifický cieľ:

1.1 Zvýšiť atraktivitu pohraničnej oblasti

Kód projektu:  

SKHU/1801/1.1/012

Celkový rozpočet projektu:

39 251,56 €

Rozpočet ERDF:

33 363,83 €

Začiatok projektu: 

15. marec 2019

Koniec projektu:

15. február 2020

Odkaz:

https://vkjb.sk/?s=via+carpatia


   

Zámerom projektu je priblížiť históriu miest Košice a Miskolc, ich architektonické zaujímavosti, osobnosti a historické udalosti prostredníctvom interaktívnej aplikácie o pamätných tabuliach.  Hlavným výstupom bude mobilná aplikácia v  jazykových mutáciách: slovenčina-maďarčina-angličtina, voľne dostupná pre mobilné zariadenia typu Android a iOS prostredníctvom appstore, sociálne siete a vybrané web stránky. Predstavíme vybrané pamätné tabule oboch miest s QR kódom, popisom,  fotografiou, zvukovým záznamom a informáciou o dokumentoch vo fondoch  Verejnej knižnice J. Bocatia v Košiciach (vedúci partner) a Župnej a Mestskej knižnice Fr. II. Rákócziho v Miskolci (partner). Súťažou umeleckej fotografie (Pamätníky rozprávajú: príbehy, osudy, história), zapojíme  do projektu verejnosť. Pri jej hodnotení budú spolupracovať združenia fotografov a umelecké školy. Súčasťou projektu bude videofilm prezentujúci hlavný výstup a inštruktáž používania mobilnej aplikácie, ktorý  bude dlhodobo premietaný vo vstupných halách knižníc s nahovoreným textom v príslušnom jazyku s anglickými titulkami. Výstupy projektu budú propagované tlačovými správami v médiách, plagátmi, letákmi a brožúrkami (text podľa príručky o propagácii) a prezentované 2 workshopmi v oboch mestách (výstava a vyhodnotenie fotografickej súťaže, prezentácia videofilmu, ukážka aplikácie, prezentácia kníh, tematická prehliadka miest so sprievodcami).  Účastníkmi prvého budú sprievodcovia, hoteliéri, cest. kancelárie, infocentrá a médiá, druhý bude pre širokú verejnosť. Projekt prispeje ku spoznaniu histórie vlastného (lokálpatriotizmus) i partnerského mesta (cezhraničný dopad), ale aj k podpore cestovného ruchu ako trvalo dostupný a udržateľný produkt oslovujúci i mladšie generácie využívaním moderných technológií.


Pilotná výzva

Otvorená výzva

III. Výzva

IV. Výzva