Poľovnícke združenie GAZDOVSKÁ HORA Vinica

23.07.2020

Vedúci partner malého projektu:   Poľovnícke združenie GAZDOVSKÁ HORA, Vinica

Partner malého projektu:               Magyarnándor Község Önkormányzata

Názov projektu:

Dva regióny - jedna tvár

Akronym: 

Regióny 

Kód výzvy:

SKHU/1901

Prioritná os 1: 

Príroda a kultúra

Špecifický cieľ:

1.1 Zvýšiť atraktivitu pohraničnej oblasti

Kód projektu:  

FMP-E/1901/1.1/018

Celkový rozpočet projektu:

54 046,18 €

Rozpočet ERDF:

45 939,25 €

Začiatok projektu: 

1. august 2020

Koniec projektu:

30. september 2019

Odkaz:  https://www.vinica.sk/zverejnovanie/projekty-publicita/dva-regiony-jedna-tvar-244sk.html


Po realizácii projektu vďaka samosprávy Magyarnándori (HU) a POĽOVNICKÉMU ZDRUŽENIU GAZDOVSKÁ HORA vo Vinici (SK) je na pláne vzniknutie náučného chodníka, ktorý by sa realizoval v rámci verejných inštitúcií. Na vylepšenia spolupráce cez hraničnej spolupráci obyvateľov žijúcich pri hranici, a tak spojením dvoch prírodných možností regiónu: pohorie Cserhátu s krupinskou planinou.
Obsiahlym cieľom projektu je zvýšenie atraktívnosti pohraničnej oblasti, ako aj zvýšenie spoločenskej, hospodárskej a územnej súdržnosti, ako kultúrnej tak aj na základe činnosti súvisiacou s ochranou a zachovaním prírody, v dôsledku ktorej budú reprezentované prírodné a vodné spoločenstvá a zároveň sa zvýši počet návštevníkov dotyčných regiónov v dôsledku rozšírenia existujúceho náučného chodníka a vďaka jeho cez hraničného charakteru sa stane turisticky atraktívnym.
Cieľom je, aby náučný chodník slúžil ako zelená chodba medzi dvoma regiónmi a prispel k enviromentálnej výchove žiakov základnej a materskej školy v Magyarnándore a vo Vinici, ako aj k dôkladnému poznávaniu rodnej zemi. Hlavnou činnosťou prostredníctvom projektu je vytvorenie koncepcie cestovného ruchu malého rozsahu, ako aj vytvorenie a realizácia programov na zlepšenie a čistenie prírodnej biotopy.

Pilotná výzva

Otvorená výzva

III. Výzva