Észak-Magyarországi Informatikai Management Nonprofit Kft.

23.07.2020

Vedúci partner malého projektu:    Észak-Magyarországi Informatikai Management Nonprofit Kft.

Partner malého projektu:                SYNAPSY

Názov projektu:

Inovatívne tréningy na udržanie mladých talentov na mieste

Akronym: 

HUSK - i

Kód výzvy:

SKHU/1901

Prioritná os 4: 

Podpora cezhraničnej spolupráce orgánov verejnej správy a osôb žijúcich v pohraničnej oblasti

Špecifický cieľ:

4.1 Zlepšenie úrovne cezhraničnej medziinštitucionálnej spolupráce a rozšírenie cezhraničnej spolupráce medzi občanmi

Kód projektu:  

FMP-E/1901/4.1/042

Celkový rozpočet projektu:

36 680,75 €                                                                                                                                                                                                                      

Rozpočet ERDF:

31 178,64 €                                                                                        

Začiatok projektu: 

1.september 2020

Koniec projektu:

30.aprílt 2021


Prvoradou úlohou projektu je posilnenie spolupráce organizácií v pohraničnej oblasti, dlhodobé inštitucionalizované partnerstvo v oblasti informatiky a informatického vzdelávania.

V okresoch Borsod-Abaúj-Zemplén a Košice je nedostatok odborníkov v oblasti IT, pretože v súčasnosti neexistujú žiadne tradičné školenia zamerané na vzdelávanie, ktoré by mladým ľuďom poskytovali aktuálne, na prax orientované obchodné znalosti v konkrétnych oblastiach IT.

Tento projekt sa snaží vyplniť túto medzeru. Partneri spoločne vypracujú bezplatný školiaci materiál, ktorý bude k dispozícii každému v maďarskom a slovenskom jazyku a budú viesť semináre na oboch stranách hranice. Školenie sa zameriava na dve hlavné témy: 1. Design thinking, ktoré pomáha mladým ľuďom naučiť sa dôležitosť prístupu orientovaného na zákazníka a ako najlepšie porozumieť potrebám svojich klientov; aby pre ne mohli vyvinúť najvhodnejšie IT riešenia. 2. Vývoj aplikácií pre Android, ktorý učí mladých ľudí o základoch vývoja aplikácií prostredníctvom konkrétnych krokov zameraných na prax.

Cieľom partnerov je tiež zvýšiť záujem detí o oblasť IT a povzbudiť ich, aby pokračovali vo vzdelávaní.Pilotná výzva

Otvorená výzva

III. Výzva