Obecný úrad Dolinka

23.07.2020

Vedúci partner malého projektu:   Obecný úrad Dolinka

Partner malého projektu:                Diósjenő Község Önkormányzata

Názov projektu:

Tradície, ktoré nás spájajú bez hraníc

Akronym: 

Tradície

Kód výzvy:

SKHU/1901

Prioritná os 4: 

Podpora cezhraničnej spolupráce orgánov verejnej správy a osôb žijúcich v pohraničnej oblasti

Špecifický cieľ:

4.1 Zlepšenie úrovne cezhraničnej medziinštitucionálnej spolupráce a rozšírenie cezhraničnej spolupráce medzi občanmi

Kód projektu:  

FMP-E/1901/4.1/026

Celkový rozpočet projektu:

58 771,56 €                                                                                        

Rozpočet ERDF:

49 955,82 €                                                                                        

Začiatok projektu: 

1.september 2020

Koniec projektu:

31.august 2021


Špecifickým cieľom projektu je zlepšiť úroveň cezhraničnej medziinštitucionálnej spolupráce a zvýšiť cezhraničnú spoluprácu medzi občanmi a zvýšiť atraktívnosť dvoch pohraničných dedín Dolinky (SK) a Diósjenő (HU). V dvoch mikroregiónoch sa cestovný ruch posilňuje v duchu gastronómie a ľudového umenia, čím sa zvyšuje počet turistov, ktorí navštevujú regióny. Pre príťažlivosť, posilňujeme tradičný Medový festival, ktorý sa zameriava na gastronómiu a jej popularitu. Chceme vybudovať tvárnosť obce cez produkty ako je med a unikátne remeselné výrobky. V Diósjenő, trikrát sa konal Festival orechov, avšak v posledných rokoch sa podujatie nerealizovalo Túto tradíciu chceme oživiť. Láska k gastronómie a tradícií sú dané, ktoré spájame spojením samosprávy dvoch obcí, Dolinky a Diósjenő. Obe sídla sa nachádzajú v ekonomicky zaostalých regiónoch, napriek tomu vytvoríme gastronomickú tvárnosť pre tieto dve menšie sídla, plánujeme dlhodobo. Z krátkodobého hľadiska rozširujeme programy Festivalu medu a oživíme Festival orechov v Diósjenő. Obyvateľov obcí privoláme na prípravu miestnych špecialít, aktivujeme mladých ľudí. Diósjenő má skúsenosti s cestovným ruchom a pohostinstvom vďaka blízkosti pohoria Brežany, zatiaľ čo Dolinka nemá v tejto oblasti skúsenosti. Cieľom projektu je aj výmena skúseností medzi oboma samosprávami, čo by znamenalo vytvorenie nového partnerstva.Pilotná výzva

Otvorená výzva

III. Výzva