Ukončená výzva na predkladanie projektových žiadostí

Európske zoskupenie územnej spolupráce Via Carpatia s ručením obmedzeným ako Vedúci prijímateľ Strešných projektov Fondu malých projektov spolu s Košickým samosprávnym krajom a Széchenyi Programiroda Nonprofit Kft, partnermi Strešných projektov, vyhlasujú Výzvu na predkladanie žiadostí o finančný príspevok pre malé projekty SKHU/ETA/2201 pre Prioritnú os 4 - Podpora cezhraničnej spolupráce orgánov verejnej správy a osôb žijúcich v pohraničnej oblasti v rámci Programu spolupráce Interreg V – A Slovenská republika – Maďarsko.

Dátum zverejnenia:                                       17.5.2022

Termín uzávierky výzvy:                                17.6.2022

Dĺžka projektu:                                               max. 4 mesiace

Hodnotenie predložených žiadostí sa začne  po termíne uzávierky Výzvy.  

Výška finančných prostriedkov vyčlenených na Výzvu:

Celková finančná alokácia pre Prioritnú os 4 (EFRR):                   309 000  EUR

Minimálna výška príspevku z EFRR na úrovni projektu:                20.000 EUR

Maximálna výška príspevku z EFRR na úrovni projektu:               50.000 EUR

Podrobný popis Výzvy na predkladanie žiadostí o finančný príspevok pre malé projekty, vrátane pravidiel oprávnenosti, podmienok predkladania a informácií o výberovom procese, si stiahnite celý balík dokumentov Výzvy na webe http://www.viacarpatia-spf.eu/-vyzva-na-predkladanie-ziadosti-o-fp.

Veľa šťastia prajeme všetkým žiadateľom!

Dokumentácia k výzve: 

Európske zoskupenie územnej spolupráce Via Carpatia s ručením obmedzeným ako Vedúci prijímateľ Strešných projektov Fondu malých projektov spolu s Košickým samosprávnym krajom a Széchenyi Programiroda Nonprofit Kft, partnermi Strešných projektov, vyhlasujú Výzvu na predkladanie žiadostí o finančný príspevok pre malé projekty SKHU/ETA/2001 pre Prioritnú os 4 - Podpora cezhraničnej spolupráce orgánov verejnej správy a osôb žijúcich v pohraničnej oblasti v rámci Programu spolupráce Interreg V – A Slovenská republika – Maďarsko.

Dátum zverejnenia:                                      01.12.2020

Termín uzávierky výzvy:                             31.01.2021 15.02.2021

Dĺžka projektu:                                            max.12 mesiacov

Hodnotenie predložených žiadostí sa začne  po termíne uzávierky Výzvy.  

Výška finančných prostriedkov vyčlenených na Výzvu:

Celková finančná alokácia pre Prioritnú os 4 (EFRR):             840 665,95  EUR

Minimálna výška príspevku z EFRR na úrovni projektu:                20.000 EUR

Maximálna výška príspevku z EFRR na úrovni projektu:               50.000 EUR

Podrobný popis Výzvy na predkladanie žiadostí o finančný príspevok pre malé projekty, vrátane pravidiel oprávnenosti, podmienok predkladania a informácií o výberovom procese, si stiahnite celý balík dokumentov Výzvy na webe http://www.viacarpatia-spf.eu/-vyzva-na-predkladanie-ziadosti-o-fp.

Veľa šťastia prajeme všetkým žiadateľom!

1. zmena v rámci III. výzvy na predkladanie žiadostí o FP pre malé projekty SKHUETA2001 - 25.1.2021

Dokumenty k výzve:

Európske zoskupenie územnej spolupráce Via Carpatia s ručením obmedzeným ako Vedúci prijímateľ Strešných projektov Fondu malých projektov spolu s Košickým samosprávnym krajom a Széchenyi Programiroda Nonprofit Kft, partnermi Strešných projektov, vyhlasujú Výzvu na predkladanie žiadostí o finančný príspevok pre malé projekty SKHU/ETA/1901 pre Prioritnú os 1 – Príroda a kultúra a Prioritnú os 4 - Podpora cezhraničnej spolupráce orgánov verejnej správy a osôb žijúcich v pohraničnej oblasti v rámci Programu spolupráce Interreg V – A Slovenská republika – Maďarsko.

Typ výzvy:                                                 Otvorená výzva

Dátum zverejnenia:                                   01.04.2019

Termíny uzávierok hodnotiacich kôl:     30.06.2019; 30.09.2019; 28.02.2020, 30.04.2020

Dĺžka projektu:                                           max.12 mesiacov

Výzva je od 1.4.2019 nepretržite otvorená. Hodnotenie predložených žiadostí sa začne vždy po termíne uzávierky hodnotiaceho kola.

Výška finančných prostriedkov vyčlenených na Výzvu:

Celková finančná alokácia pre Prioritnú os 1 (EFRR):           1 062 913,18 EUR

Celková finančná alokácia pre Prioritnú os 4 (EFRR):           3 699 074, 18 EUR

Minimálna výška príspevku z EFRR na úrovni projektu:        20.000 EUR

Maximálna výška príspevku z EFRR na úrovni projektu:       50.000 EUR

Podrobný popis Výzvy na predkladanie žiadostí o finančný príspevok pre malé projekty, vrátane pravidiel oprávnenosti, podmienok predkladania a informácií o výberovom procese, si stiahnite celý balík dokumentov Výzvy na webe http://www.viacarpatia-spf.eu/-vyzva-na-predkladanie-ziadosti-o-fp.

Počas trvania výzvy budú pre žiadateľov organizované informačné dni na Slovensku a v Maďarsku, ktoré budú zverejnené v dostatočnom časovom predstihu na webovej stránke Programu a Vedúceho prijímateľa Strešných projektov Fondu malých projektov.

Veľa šťastia prajeme všetkým žiadateľom!

6zmena v rámci II. výzvy na predkladanie žiadostí o FP pre malé projekty SKHUETA1901 - 27.4.2020

5. zmena v rámci II. výzvy na predkladanie žiadostí o FP pre malé projekty SKHUETA1901 - 03.03.2020

4. zmena v rámci II. výzvy na predkladanie žiadostí o FP pre malé projekty SKHUETA1901 - 13.12.2019

3. zmena v rámci II. výzvy na predkladanie žiadostí o FP pre malé projekty SKHUETA1901 - 01.10.2019

2. zmena v rámci II.výzvy na predkladanie žiadostí o FP pre malé projekty a dokumentov pre prijímateľov -  27.8.2019

1. zmena v rámci II. výzvy na predkladanie žiadostí o FP pre malé projekty SKHUETA1901 - 22.08.2019

EZÚS Via Carpatia v rámci Fondu malých projektov realizovaného pod Programom spolupráce Interreg V-A Slovenská republika  - Maďarsko (ďalej len "program") v spolupráci so Széchenyi Programme Office LLC a Košickým samosprávnym krajom vyhlasuje Výzvu pre externých hodnotiteľov malých projektov. Výzva pre externých hodnotiteľov je vyhlásená za účelom výberu kvalifikovaných a skúsených odborníkov na vykonávanie kvalitatívneho hodnotenia predložených žiadostí o poskytnutie finančného príspevku.
Podrobný popis Výzvy nájdete v dokumente: Výzva pre hodnotiteľov.

Európske zoskupenie územnej spolupráce Via Carpatia s ručením obmedzeným ako Vedúci prijímateľ Strešných projektov Fondu malých projektov spolu s Košickým samosprávnym krajom a Széchenyi Programiroda Nonprofit Kft, partnermi Strešných projektov, vyhlasujú Výzvu na predkladanie žiadostí o finančný príspevok pre malé projekty SKHU/ETA/1801 pre Prioritnú os 1 – Príroda & KultúraPrioritnú os 4 - Podpora cezhraničnej spolupráce orgánov verejnej správy a osôb žijúcich v pohraničnej oblasti v rámci Programu spolupráce Interreg V – A Slovenská republika – Maďarsko.

Typ výzvy                              : Pilotná časovo ohraničená výzva

Dátum vyhlásenia Výzvy     : 1. jún 2018

Dátum uzatvorenia Výzvy   : 31. júl 2018 - Uzavretá výzva!

Dĺžka  projektu                    : 12 mesiacov

Výška finančných prostriedkov vyčlenených na Výzvu

Celková finančná alokácia pre Prioritnú os 1 (EFRR):    264 875, 30 EUR

Celková finančná alokácia pre Prioritnú os 4 (EFRR):    794 625, 80 EUR

Minimálna výška príspevku z EFRR na úrovni projektu:        20.000 EUR

Maximálna výška príspevku z EFRR na úrovni projektu:        50.000 EUR

Podrobný popis Výzvy na predkladanie žiadostí o finančný príspevok pre malé projekty, vrátane pravidiel oprávnenosti, podmienok predkladania a informácií o výberovom procese, si stiahnite celý balík dokumentov Výzvy na webe http://www.viacarpatia-spf.eu/-vyzva-na-predkladanie-ziadosti-o-fp

Počas trvania výzvy budú pre žiadateľov organizované informačné dni na Slovensku a v Maďarsku, ktoré budú zverejnené v dostatočnom časovom predstihu na webovej stránke Programu a Vedúceho prijímateľa  Strešných projektov Fondu malých projektov.


Prajeme Vám veľa úspechov pri predkladaní Vašich projektových zámerov!

4. ZMENA v rámci I.výzvy na predkladanie žiadostí o FP pre malé projekty SKHU/ETA/1801 - 19.7 2018

3. ZMENA v rámci I.výzvy na predkladanie žiadostí o FP pre malé projekty SKHU/ETA/1801 - 10.7 2018

2. ZMENA v rámci I. výzvy na predkladanie žiadostí o FP pre malé projekty SKHU/ETA/1801 - 2.7.2018

1. ZMENA v rámci I. výzvy na predkladanie žiadostí o FP pre malé projekty SKHU/ETA/1801 - 4.6.2018