V. Zasadnutie Monitorovacieho výboru Fondu malých projektov - 19.05.2021