IV. Zasadnutie Monitorovacieho výboru Fondu malých projektov - 18.02.2020