3. Zasadnutie Monitorovacieho výboru pre Fond malých projektov - 29.10.2019