Výročná implementačná správa o Fonde malých projektov - 17.04.2019