Prezentácia FMP na stretnutí Združenia miest a obcí Údolia Bodvy - 11.04.2019