2. Zasadnutie Monitorovacieho výboru pre Fond malých projektov . 10.12.2018