Kontakt

Kontaktné údaje

+421 55 726 83 93
+421 55 726 83 92

info@viacarpatia-spf.eu

Adresa

Európske zoskupenie územnej spolupráce Via Carpatia s ručením obmedzeným

Námestie Maratónu mieru 1

042 66 Košice 


    Informačný bod:

                                                                                   

                                                                                    Ing. Andrea Bérešová                 

                                                                                    projektová manažérka                     

                                                                                    +421 907 766 411               


5

5

5

Kontrolné orgány:

j
l
l
l

Slovenská republika - Košický samosprávny kraj

Refrerát finančnej kontroly Fondu malých projektov

(Strojárenská 3, č.d. 514)

Ing. Natália Krajňáková

(vedúca referátu)

Tel.: 055 6196 676

E-mail: natalia.krajnakova@vucke.sk

5

5

5

Maďarsko - Széchényi Programiroda Nonprofit Kft.

(Mátészalka, Szalkai László út 11.)

Geréné Károly Éva

(zástupkyňa vedúceho oddelenia)

Tel.: +36 44 500 230

E-mail: karoly.eva@szpi.hu