Kontakt

Kontaktné údaje

Tel: +421 55 333 71 42

info@viacarpatia-spf.eu

Sídlo

Európske zoskupenie územnej spolupráce Via Carpatia s ručením obmedzeným

Námestie Maratónu mieru 1

042 66 Košice

Kancelária

Európske zoskupenie územnej spolupráce Via Carpatia s ručením obmedzeným

Bačíkova 7

040 01 Košice

Tel: +421 55 333 71 42

Contacts:

  

Ing. Julianna Orbán Maté, PhD.
Riaditeľka EZÚS Via Carpatia
Ing. Erika Begalová
Vedúca Projektová manažérka FMP
JUDr. Beáta Stašková
Projektová manažérka FMP
Ing. Andrea Sedláček
Projektová manažérka FMP
Mgr. Monika Szalay
Projektová manažérka FMP
Ing. Ildikó Szegedyová
Projektová manažérka FMP
Ing. Daniela Krajčová
Projektová manažérka FMP