Kontakt

Kontaktné údaje

Tel: + 421 55 333 71 42

info@viacarpatia-spf.eu

Sídlo

Európske zoskupenie územnej spolupráce Via Carpatia s ručením obmedzeným

Námestie Maratónu mieru 1

042 66 Košice

Kancelária

Európske zoskupenie územnej spolupráce Via Carpatia s ručením obmedzeným

Bačíkova 7

040 01 Košice

Tel: + 421 55 333 71 42

       Informačný bod:

          Ing. Andrea Sedláček              

                 projektová manažérka                     

         +421 907 766 411               


5

5

5

Kontrolné orgány:

j
l
l
l

Slovenská republika - Košický samosprávny kraj

Refererát finančnej kontroly Fondu malých projektov

(Strojárenská 3, č.d. 514)

Ing. Natália Krajňáková

(vedúca referátu)

Tel.: 055 6196 676

E-mail: natalia.krajnakova@vucke.sk

5

5

5

Maďarsko - Széchényi Programiroda Nonprofit Kft.

(Mátészalka, Szalkai László út 11.)

Geréné Károly Éva

(zástupkyňa vedúceho oddelenia)

Tel.: +36 44 500 230

E-mail: karoly.eva@szpi.hu